کلاس های نیکون

این کلاس ها با هماهنگی نیکون خاورمیانه در فروشگاه مرکزی نیکون جهت آموزش طرز کار با دوربین های نیکون و مبانی مقدماتی عکاسی برگزار می گردد