عکس منتخب هفته

در هر هفته یک موضوع عکاسی در کافه دوربین جهت عکاسی توسط رای جمعی مشخص می گردد و تا جلسه ی بعدی کافه دوربین دوستان عکس مربوط با موضوع مشخص شده را ارائه می نمایند و عکس منتخب هفته توسط رای جمعی مشخص گردد و در این صفحه قرار می گیرد                                           

لطفا جهت عضویت در گروه تلگرامی کافه دوربین بارکد زیر را توسط بارکدخوان تلفن همراه خود اسکن نمایید

 

عکاسی شماره نوزده

     موضوع"در حال انتخاب"

     تاریخ: 21 آذر ماه

 مهلت ارسال آثار: 26 آذر ماه به ادمین گروه تلگرامی کافه دوربین در اینجا


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     عکاسی شماره هجده

     موضوع"آزاد(مستند اجتماعی)"

     تاریخ: 21 آذرماه

     دوربین نیکون: D70

     لنز نیکور: 70-18

     لوکیشن: ارومیه

     عکس منتخب هفته از آقای مجید خسروزاده

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    عکاسی شماره هفده

     موضوع"دشت"

     تاریخ: 14 آذرماه

     دوربین نیکون: D3300

     لنز نیکور: 140-18

     لوکیشن: خلخال

     عکس منتخب هفته از آقای محمد احمدی

   

 

 

 

    عکاسی شماره شانزده

     موضوع"تضاد"

     تاریخ: 7 آذرماه

     دوربین نیکون: D7100

     لنز نیکور: 70-300

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از آقای مجید طریقتی

   

 

 

 

 

    عکاسی شماره پانزده

     موضوع"خطوط"

     تاریخ: 30 آبان ماه

     دوربین نیکون: D5300

     لنز نیکور: 70-300

     لوکیشن: ساوه

     عکس منتخب هفته از آقای حسن جوکار

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    عکاسی شماره چهارده

     موضوع"پاییز"

     تاریخ: 23 آبان ماه

     دوربین نیکون: D3300

     لنز نیکور: 140-18میلیمتری

     لوکیشن: مازندران

     عکس منتخب هفته از آقای علی فخرزاده

   

 

 

 

    عکاسی شماره سیزده

     موضوع"مرز"

     تاریخ: 9 آبان ماه

     دوربین نیکون: D7100

     لنز نیکور: 140-18میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از خانم فاطمه گوهری

   

    عکاسی شماره دوازده

     موضوع"انعکاس"

     تاریخ: 2 آبان ماه

     دوربین نیکون: D810

     لنز نیکور: 70-24 میلیمتری

     لوکیشن: بام لند

     عکس منتخب هفته از خانم نازگل دستمالچی

   

 

 

 

    عکاسی شماره یازده

     موضوع"انعکاس"

     تاریخ: ۲۵ مهر ماه

     دوربین نیکون: D5300

     لنز نیکور: 55-18 میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از آقای حامد بنی عامریان

   

 

 

    عکاسی شماره ده

     موضوع"ابر"

     تاریخ: 18 مهر ماه

     دوربین نیکون: D5200

     لنز نیکور: 55-18 میلیمتری

     لوکیشن: مازندران

     عکس منتخب هفته از خانم لیدا

   

 

 

 

 

    عکاسی شماره نه

     موضوع"درخت"

     تاریخ: 11 مهر ماه

     دوربین نیکون: D3100

     لنز نیکور: 105-18 میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از آقای افشین شهیدی

   

   

 

 

 

    عکاسی شماره هشت

     موضوع"کار"

     تاریخ: 4 مهر ماه

     دوربین نیکون: D810

     لنز نیکور: 50 میلیمتری

     لوکیشن: خاور شهر

     عکس منتخب هفته از آقای آرمین موحدی پور

   

  

 

 

 

    عکاسی شماره هفت

     موضوع"سایه"

     تاریخ: 21 شهریور ماه

     دوربین نیکون: D7200

     لنز نیکور: 140-18 میلیمتری

     لوکیشن: کویر مصر

     عکس منتخب هفته از آقای رضا صالحی

   

 

 

 

 

 

    عکاسی شماره شش

     موضوع"اسارت"

     تاریخ: 14 شهریور ماه

     دوربین نیکون: D7200

     لنز نیکور: 140-18 میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از آقای یاسر جعفری

   

 

 

 

 

    عکاسی شماره پنج

     موضوع"سرعت"

     تاریخ: 7 شهریور ماه

     دوربین نیکون: D3300

     لنز نیکور: 140-18 میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از آقای علی فخرزاده

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    عکاسی شماره چهار

     موضوع"تاریکی"

     تاریخ: 24 مرداد ماه

     دوربین نیکون: D7100

     لنز نیکور: 140-18 میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از خانم نگین

   

 

 

 

 

 

    عکاسی شماره سه

     موضوع"لبخند"

     تاریخ: 17 مرداد ماه

     دوربین نیکون: D5200

     لوکیشن: بیرجند

     عکس منتخب هفته از آقای محمد امین ابروی

   

 

 

 

 

    عکاسی شماره دو

     موضوع"سکوت"

     تاریخ: 10 مرداد ماه

     دوربین نیکون: D3100

     لنز نیکور: 105-18 میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از آقای افشین شهیدی

   

 

 

    عکاسی شماره یک

     موضوع"زرد"

     تاریخ: 27 تیرماه

     دوربین نیکون: D3100

     لنز نیکور: 105-18 میلیمتری

     لوکیشن: باتومی گرجستان

     عکس منتخب هفته از آقای افشین شهیدی