عکس منتخب هفته

در هر هفته یک موضوع عکاسی در کافه دوربین جهت عکاسی توسط رای جمعی مشخص گردد و تا جلسه ی بعدی کافه دوربین دوستان عکسی مربوط با موضوع مشخص شده ارائه نمایند و در جلسه ی بعدی کافه دوربین عکس ها مورد نقد وبررسی قرار بگیرد و عکس منتخب هفته توسط رای جمعی مشخص گردد و در این صفحه قرار بگیرد                                           

لطفا جهت عضویت در گروه تلگرامی کافه دوربین بارکد زیر را توسط بارکدخوان تلفن همراه خود اسکن نمایید


عکاسی شماره یک

     موضوع"زرد"

     تاریخ: 27 تیرماه

     دوربین نیکون: D3100

     لنز نیکور: 105-18 میلیمتری

     لوکیشن: باتومی گرجستان

     عکس منتخب هفته از آقای افشین شهیدی


عکاسی شماره دو

     موضوع"سکوت"

     تاریخ: 10 مرداد ماه

     دوربین نیکون: D3100

     لنز نیکور: 105-18 میلیمتری

     لوکیشن: تهران

     عکس منتخب هفته از آقای افشین شهیدی


عکاسی شماره سه

     موضوع"لبخند"

     تاریخ: 17 مرداد ماه

     دوربین نیکون: D5200

     لوکیشن: بیرجند

     عکس منتخب هفته از آقای محمد امین ابروی


عکاسی شماره چهار

     موضوع"تاریکی"

     تاریخ: 17 مرداد ماه

 مهلت ارسال آثار: 23 مرداد ماه به گروه تلگرامی کافه دوربین در اینجا